同济大学 Tongji University

หลังจากกการร่วมตัวกับ Shanghai Institute of Urban Construction และ Shanghai Institute of Building Materials ในปี 1996 และ Shanghai Tiedao University ในปี 2000 Tongji University ได้เติบโตขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการสอนหลากหลายวิชา โดยมีสาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, การแพทย์,เศรษฐศาสตร์,การจัดการ, ศิลปศาสตร์, กฎหมายและปรัชญา ปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติ จากกว่า 100 ประเทศ ให้ความสนใจมาศึกษาต่อที่ Tongji University ไม่ว่าจะเป็น  อเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งรับสมัครตั้งแต่การเรียนภาษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก

同济大学 Tongji University

复旦大学 Fudan University

มหาวิทยาลัยฟูตัน  Fudan university  ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดและอยู่ในอันดับที่ 1 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีนในปี 2015 มหาวิทยาลัยฟูตันก่อตั้งขึ้นในปี 1905 เกิดจากการรวมตัวมหาวิทยาลัยฟูตันและมหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮและได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟูตันในเดือนเมษายนปี 2000 โดยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆของจีนทุกปีในการจัดอันดับ上海外国语大学 Shanghai International Studies University
 แผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 800 คน โดยกว่า 60% กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา ทางสถาบันเริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 มีนักศึกษาต่างชาติที่เคยผ่านการศึกษาจากสถาบันแล้วกว่า 5,000 คน ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ ติดกับสวนสาธารณะ หลู่ซุ่น (Luxun Park) บรรยากาศเงียบสงบ上海大学 Shanghai University
- ปัจจุบันมี 22 คณะ  สำหรับปริญญาตรีมีให้เลือก 61 สาขาวิชา สำหรับปริญญาโทมีให้เลือก 86 สาขาวิชา  ส่วนสำหรับปริญญาเอกมีให้เลือก 20 สาขาวิชา  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้ล้วนแต่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในการสอน แต่ละสาขาวิชามีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่  ปัจจุบันมหาวิทยามีคณะอาจารย์ประจำจำนวน 2,500 กว่าคน หนึ่งในนั้นมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงค์ตำแหน่งสมาชิกบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และตำแหน่งสมาชิกบัญฑิตสภาวิศวกรแห่งประเทศจีน ทั้งหมด 7 คน ,ศาสตราจารย์ 442 คน ,รองศาสตราจารย์ 723 คน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาประจำประมาณ 38,000 คน  หนึ่งในนั้นมีปริญญาเอก 700 คน  ปริญญาโท 4,000 กว่าคน   ปริญญาตรี 26,000กว่าคน  อนุปริญญา 6,000กว่าคน  นักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500กว่าคน   เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 960 ไร่ ภายในห้องสมุดมีหนังสือประมาณ 3,600,000  เล่ม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในเมืองเซี่ยงไฮ้南京大学 Nanjing University
-ในพื้นที่ของภาษาจีนและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหนานจิงทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์การฝึกอบรมสำหรับองค์กรที่มีความหลากหลายเช่นกรมภาษาจีนของสหประชาชาติสภาการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ (CIEE) สมาคมการเรียนการสอนภาษาจีนของพื้นที่นิวยอร์กและชาวอเมริกันแห่งชาติของจีน Flagship โปรแกรม. มหาวิทยาลัยหนานจิงยังถูกกำหนดให้เป็นเว็บไซต์ทดสอบระดับชาติสำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK), การทดสอบการปฏิบัติจีน ( C. Test) และการทดสอบความสามารถในการ TCFL. HSK ผู้เข้าร่วมการทดสอบที่นี่เก็บบันทึกการจัดอันดับสูง


南京师范大学 Nanjing Normal University
-ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1902 ตั้งแต่ยุคปลายรัชสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดราว 25,000 คน เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ในแต่ละปี นอกจากนั้นยังได้รับเลือกเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการสอบวัด ระดับภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ (HSK) รวมทั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1 ใน 2 แห่งของเมืองหนานจิง ทั้งยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจัดพิมพ์วารสาร รายเดือนเกี่ยวกับการสอบ HSK ในชื่อ "Clicking HSK" อีกด้วย อีกทั้งมีการสนับสนุน และ จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาจีน เช่นการประกวดแข่งขัน Speech Contest หรือ หนังสือพิมพ์ที่จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น


南京财经大学,Nanjing University of Finance and Economics
-มหาวิทยาลัยนานกิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ (NUFE) มีทั้งสิ้น 19 คณะ โดยมีหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท NUFE จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการด้วยการสนับสนุนสหวิทยาการจาก กฎหมาย วิศวกรรม มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันนักศึกษามากกว่า 20,000 คน
NUFE มีวิทยาเขตสามแห่งคือวิทยาเขตถนนฝูเจี้ยน, วิทยาเขตซีอาน และ วิทยาเขต Qiaotou ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 เฮกเตอร์และพื้นที่ใช้สอยกว่า 800,000 ตารางเมตร ห้องสมุดมีหนังสือจำนวน 2,030,000 เล่ม มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งห้องเรียนมัลติมีเดียประมาณ 200 ห้อง ห้องปฏิบัติการกว่า 100 ห้อง浙江大学 ,Zhejiang University
- คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับชาติ นอกจากนั้นโรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและสถานที่ทําโครงงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์อีกด้วย
เรื่องจีนที่ต้องรู้ -เรียนภาษาจีนที่จีน, การ เรียน ภาษา จีน