ที่เรียนภาษาจีน:时间 คำบอกเวลา

Time Expression 时间 คำบอกเวลา

diǎn   n. o’clock. เตี่ยน (นาฬิกา)
kè. n.  a quarter   (15 minutes). เค่อ (15 นาที)
fēn.  n.  minute.  เฟิน (นาที)
bàn.  n. half (of an hour). n. half (of an hour)    ปั้น (ครึ่งชั่วโมง)
miǎo. n.  second. เหมี่ยว (วินาที)

ที่เรียนภาษาจีน:时间 คำบอกเวลา-เรียนจีน


询问时间 xún wèn shí jiān  การถามและบอกเวลา

Q: 现 在 几 点 ?  xiànzài jǐ diǎn
    เซี่ยน ไจ้ จี๋ เตี่ยน?    
   What’s the time now?

 A :现  在 …… 点。 xiànzài…… diǎn 
     เซี่ยน ไจ้ .......... เตี่ยน.
     It’s …… .

现 在 几 点 ? xiàn  zài  jǐ  diǎn  ?
เซี่ยน ไจ้ จี๋ เตี่ยน?

现 在 九 点.  xiàn  zài  jiǔ  diǎn .
เซี่ยน ไจ้ จิ๋ว เตี่ยน

早上 Zǎoshang ตอนเช้า 06.00-08.59 น.
上午 shàngwǔ ตอนสาย 09.00-11.59 น.
中午 zhōngwǔ ตอนเที่ยง 12.00-12.59 น.
下午 xiàwǔ ตอนบ่าย 13.00-17.59
晚上 wǎnshàng ตอนเย็น 18.00-23.59
午夜 wǔyè  เที่ยงคืน
早晨 zǎochén ช่วงเช้าตรู่ ตี1-ตี5

星期 ซิง ชี = สัปดาห์

星期一   xīng qī yī    Monday ซิง ชี อี
星期二  xīng qī èr   Tuesday ซิง ชี เอ้อร์
星期三  xīng qī sān  Wednesday ซิง ชี ซัน
星期四  xīng qī sì  Thursday   ซิง ชี ซื่อ
星期五 xīng qī wǔ  Friday  ซิง ชี อู่
星期六  xīng qī liù   Saturday ซิง ชี ลิ่ว
星期天/日  xīng qī tiān /rì   Sunday ซิง ชี เทียน
ที่เรียนภาษาจีน:时间 คำบอกเวลา-เรียนจีน

A:今天星期几?jīn tiān xīng qī jǐ ?
จิน เทียน ซิง ชี จี่?
(วันนี้วันอะไร?)
B:   今天星期一   jīn tiān xīng qī yī 
จิน เทียน ซิง ชี อี
(วันนี้วันจันทร์ = วันที่หนึ่งของสัปดาห์)

A:今天星期几?  今天=today
B:  今天星期一


A:昨天星期几?   昨天=yesterday
B:   昨天星期天         


A:明天星期几?   明天=   tomorrow
B:  明天星期二        
 

เปิดรับสมัครทุนจีน 2563
>>> รับสมัครตรง เหลือโควต้า 50 ที่นั่งเท่านั้น <<<
- ป.ตรี อายุไม่เกิน25 / ป.โท อายุไม่เกิน35
- ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สมัครได้
- ทุนค่าเล่าเรียนฟรี 100%
- โปรโมชั่นค่าโครงการและค่าบริการดูแลนักเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 109,000 บาทเท่านั้น

https://www.facebook.com/LIFPthai/


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่?️
LINE: lifpthailand


TEL: 097-101-9296
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 (MRT สามย่าน)ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน -เรียนภาษาจีน,เรียนจีน, ภาษา จีน,ที่เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาจีนที่จีน,การเรียนภาษาจีน,เรียนภาษาจีน-เรียนจีน-ที่เรียนภาษาจีน